เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร 095-519-9591 songthaiknitting@gmail.com